• Model cùng loại
 • Mũi khoan rút lõi bê tông Tyrolit
 • Sản phẩm
  Model của sản phẩm : Mũi khoan rút lõi bê tông Tyrolit

  Thông tin chi tiết

  Mũi khoan rút lõi bê tông Tyrolit
  Mũi khoan rút lõi bê tông Tyrolit của Áo, dễ sử dụng, dùng cho mọi hầu hết mọi máy khoan cầm tay thông dụng.

  - Mũi khoan rút lõi khô M 16 đường kính 32mm, dàl 150mm
  - Mũi khoan rút lõi khô M 16 đường kính 42mm, dàl 150mm
  - Mũi khoan rút lõi khô M 16 đường kính 62mm, dàl 150mm
  - Mũi khoan rút lõi khô M 16 đường kính 68mm, dàl 150mm
  - Mũi khoan rút lõi khô M 16 đường kính 72mm, dàl 150mm

  - Mũi khoan rút lõi khô M 16 đường kính 82mm, dàl 150mm
  - Mũi khoan rút lõi khô M 16 đường kính 92mm, dàl 150mm
  - Mũi khoan rút lõi khô M 16 đường kính 102mm, dàl 150mm
  - Mũi khoan rút lõi khô M 16 đường kính 107mm, dàl 150mm
  - Mũi khoan rút lõi khô M 16 đường kính 117mm, dàl 150mm
  - Mũi khoan rút lõi khô M 16 đường kính 127mm, dàl 150mm
  - Mũi khoan rút lõi khô M 16 đường kính 162mm, dàl 150mm
  - Mũi khoan rút lõi khô M 16 đường kính 200mm, dàl 150mm  Video demo mũi khoan rút lõi bê tông Tyrolit:

Nhà cung cấp

EKATO GROUP - ĐỨC
DIAMANT - ĐỨC
CTRL SYSTEMS INC, - MỸ
Metabo
Torqlite
Brucker
Eibenstock
Macroza Wall Chasers
Eisenblaetter
Fe Powertools
Máy hàn cắt ống Orbital
ItN Nanovation
Multiplaz
Spitznas
AUTOPULIT
AquaEnergy
VSM
KARL STORZ
Exact
RF
Yanase - Nhật
RAIMONDI
Facebook Chat