• Model cùng loại
 • Mũi khoan rút lõi bê tông ướt
 • Sản phẩm
  Model của sản phẩm : Phụ kiện-Mũi khoan rút lõi bê tông Eibenstock

  Thông tin chi tiết

  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt Eibenstock


    Mũi khoan rút lõi bê tông ướt Eibenstock (sản xuất tại Đức),  với nhiều kích cỡ khác nhau đáp ứng được mọi nhu cầu của người sử dụng. Tương thích các loại máy khoan rút lõi bê tông có trên thị trường.

  Loại mũi khoan Đường kính (mm) Chiều dài (mm)
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 166 140
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 186 140
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 200 140
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 18 300
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 20 300
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 25 300
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 31 300
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 38 420
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 41 420
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 51 420
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 41 450
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 51 450
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 61 450
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 71 450
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 81 450
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 91 450
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 101 450
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 106 450
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 111 450
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 121 450
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 126 450
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 131 450
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 141 450
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 151 450
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 161 450
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 171 450
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 181 450
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 201 450
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 211 450
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 225 450
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 250 450
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 257 450
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 300 450
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 350 450
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 400 450
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt R 1 ¼“ 450 450
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt với đầu thay nhanh cho END 1550 P  8 150
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt với đầu thay nhanh cho END 1550 P  10 150
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt với đầu thay nhanh cho END 1550 P  12 150
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt với đầu thay nhanh cho END 1550 P  14 250
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt với đầu thay nhanh cho END 1550 P  16 250
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt với đầu thay nhanh cho END 1550 P  18 250
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt với đầu thay nhanh cho END 1550 P  20 250
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt với đầu thay nhanh cho END 1550 P  22 250
  Mũi khoan rút lõi bê tông ướt với đầu thay nhanh cho END 1550 P  25 250

Nhà cung cấp

EKATO GROUP - ĐỨC
DIAMANT - ĐỨC
CTRL SYSTEMS INC, - MỸ
Metabo
Torqlite
Brucker
Eibenstock
Macroza Wall Chasers
Eisenblaetter
Fe Powertools
Máy hàn cắt ống Orbital
ItN Nanovation
Multiplaz
Spitznas
AUTOPULIT
AquaEnergy
VSM
KARL STORZ
Exact
RF
Yanase - Nhật
RAIMONDI
Facebook Chat