Model cùng loại
Loại sản phẩm
Liên hệ
(08) 38 730 373
(08) 37 733 705

Thiết lập ngưỡng chuẩn để kiểm tra tình trạng thiết bị.

Sản phẩm
Model của sản phẩm : CTRL - Hệ thống báo cáo và phân tích InCTRL
Giá : Bạn phải đăng nhập để xem.
Hỏi giá

Thiết lập ngưỡng chuẩn để kiểm tra tình trạng thiết bị.

Một trong những lợi ích hàng đầu của hệ thống InCTRL là khả năng theo dõi các mẫu dữ liệu mà người dùng đã ghi nhận lại và gửi các lưu ý, cảnh báo đến một danh sách những nhân sự trong ban kiểm tra, kiểm soát hay ban lãnh đạo ngay tức thời khi các ngưỡng chuẩn đã được thiết lập cho tình trạng vận hành của thiết bị bị vượt qua.Để có thể vận dụng được tính năng này một cách tốt nhất, cần phải thiết lập được các ngưỡng chuẩn.

 

Các mức ngưỡng chuẩn hiệu quả

Nhà sản xuất InCTRL System đã sử dụng thuật toán RMS (đại lượng căn quân phương) để chỉ ra mức “ bình quân” tổng quát của một bản thu mẫu dữ liệu kiểm tra được cho sẵn. Điều này tương đương với cách thức bản ghi RMS thể hiện trong phần mềm SoundCTRL, nhưng sử dụng một phương pháp tính toán có độ chính xác cao hơn.


Một ngưỡng chuẩn là một giá trị RMS được người dùng xác lập trong đó khi chuẩn này bị vượt qua sẽ làm cho một điểm kiểm tra trở nên “được cảnh báo”. Theo cách thức này, bất cứ ai có tên trên danh sách được thông báo về tình trạng của thiết bị liên quan được cảnh báo sẽ nhận một email thông báo cho họ tình trạng này. Các điểm kiểm tra sẽ được  gộp lại trong danh sách các điểm được cảnh báo với các hành động được yêu cầu cụ thể, cho đến khi một mẫu kiểm tra mới tại điểm này được ghi nhận là nằm dưới ngưỡng được thêm vào.


Để thiết lập được ngưỡng chuẩn, phầm mềm InCTRL yêu cầu phải có 3 mẫu được tải lên hệ thống. Hệ thống sẽ sử dụng các giá trị từ ba dữ liệu mẫu ban đầu này để đề nghị các giá trị ngưỡng chuẩn. Người dùng có thể xem các giá trị ngưỡng chuẩn được đề nghị này bằng cách chọn “ Ngưỡng chuẩn/ Threshold” trên menu chính, sau đó chọn điểm kiểm tra muốn điều chỉnh ngưỡng. Người dùng có thể chấp nhận các ngưỡng chuẩn được phần mềm đề nghị, hoặc đưa vào một ngưỡng chuẩn theo lựa chọn riêng của mình.  Các ngưỡng chuẩn do phần mềm đề nghị sẽ phụ thuộc nhiều vào các mẫu ban đầu được cung cấp cho một điểm kiểm tra. Do đó, các mẫu được lấy từ điểm kiểm tra trong điều kiện vận hành tốt và có sử dụng đầu dò phù hợp cũng như các xác lập chuẩn của thiết bị dò kiểm tra siêu âm UL101 cho cùng một vị trí kiểm tra là rất quan trọng. Phần mềm sẽ tự động loại bỏ các mẫu có giá trị RMS quá khác biệt, cao hơn giá trị trung bình của mẫu. Ngoài ra, phần mềm cũng sẽ xem xét tính RMS từ năm mẫu kiểm tra ban đầu để xác lập đề nghị ngưỡng chuẩn.


Thông thường, các giá trị RMS mẫu nên ở mức thấp đối với các thiết bị đang hoạt động tốt, do đó người dùng sẽ cần chọn được những thiết lập về đềiu kiện kiểm tra phù hợp với thiết bị UL101 và chắc chắn rằng sẽ vẫn tiếp tục sử dụng các thiết lập đó trong những đợt kiểm tra sau này. Một giá trị RMS nằm giữa khoảng 10 và 50 sẽ được xem là nằm ở mức độ thấp.

Nhà cung cấp

 • EKATO GROUP - ĐỨC
 • DIAMANT - ĐỨC
 • CTRL SYSTEMS INC, - MỸ
 • Metabo
 • Torqlite
 • Brucker
 • Eibenstock
 • Macroza Wall Chasers
 • Eisenblaetter
 • Fe Powertools
 • Máy hàn cắt ống Orbital
 • ItN Nanovation
 • Multiplaz
 • Spitznas
 • AUTOPULIT
 • AquaEnergy
 • VSM
 • KARL STORZ
 • Exact
 • RF
 • Yanase - Nhật
 • RAIMONDI
Facebook Chat