Loại sản phẩm
Liên hệ
(08) 38 730 373
(08) 37 733 705

Lưỡi cưa lỗ - mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS

Sản phẩm
Model của sản phẩm : Mũi khoét lỗ - cưa lỗ
Giá : Bạn phải đăng nhập để xem.
Hỏi giá
 

Lưỡi cưa lỗ - mũi khoét lỗ Bi-Metal HSS - Code 1900


Răng lưỡi cưa lỗ làm bằng thép gió hàn trên thân ống thép đặc biệt, bước răng thay đổi để giảm rung, cắt nhẹ nhàng và ít sinh nhiệt khi cắt


Ứng dụng

Khoét lỗ - cưa lỗ trên tấm théo đặc, nhôm, nhựa, gỗ, gỗ ép… Ø  

 Ø  


 mm  

 inch  

 Part-No.  

 14  

 9/16  

 1900 09 00014  

 16  

 5/8  

 1900 09 00016  

 17  

 11/16  

 1900 09 00017  

 19  

 3/4  

 1900 09 00019  

 20  

 -

 1900 09 00020  

 21  

 13/16  

 1900 09 00021  

 22  

 7/8  

 1900 09 00022  

 24  

 15/16  

 1900 09 00024  

 25  

 1  

 1900 09 00025  

 27  

 -

 1900 09 00027  

 29  

 -

 1900 09 00029  

 30  

 1 3/16  

 1900 09 00030  

 32  

 1 1/4  

 1900 09 00032  

 33  

 1 5/16  

 1900 09 00033  

 35  

 1 3/8  

 1900 09 00035  

 37  

 1 7/16  

 1900 09 00037  

 38  

 1 1/2  

 1900 09 00038  

 40  

 1 9/16  

 1900 09 00040  

 41  

 1 5/8  

 1900 09 00041  

 43  

 1 11/16  

 1900 09 00043  

 44  

 1 3/4  

 1900 09 00044  

 45  

 -

 1900 09 00045  

 46  

 1 13/16  

 1900 09 00046  

 48  

 1 7/8  

 1900 09 00048  

 50  

 -

 1900 09 00050  

 51  

 2  

 1900 09 00051  

 52  

 2 1/16  

 1900 09 00052  

 54  

 2 1/8  

 1900 09 00054  

 55  

 -

 1900 09 00055  

 56  

 -

 1900 09 00056  

 57  

 2 1/4  

 1900 09 00057  

 59  

 2 5/16  

 1900 09 00059  

 60  

 2 3/8  

 1900 09 00060  

 62*  

 -

 1900 09 00062  

 64  

 2 1/2  

 1900 09 00064  

 65  

 2 9/16  

 1900 09 00065  

 67  

 2 5/8  

 1900 09 00067  

 68  

 2 11/16  

 1900 09 00068  

 70  

 2 3/4  

 1900 09 00070  

 73  

 2 7/8  

 1900 09 00073  

 75  

 -

 1900 09 00075  

 76  

 3  

 1900 09 00076  

 79  

 3 1/8  

 1900 09 00079  

 83  

 3 1/4  

 1900 09 00083  

 86  

 3 3/8  

 1900 09 00086  

 89  

 3 1/2  

 1900 09 00089  

 92  

 3 5/8  

 1900 09 00092  

 95  

 3 3/4  

 1900 09 00095  

 98  

 3 7/8  

 1900 09 00098  

 100*  

 -

 1900 09 00100  

 102  

 4  

 1900 09 00102  

 105  

 4 1/8  

 1900 09 00105  

 108  

 4 1/4  

 1900 09 00108  

 111  

 4 3/8  

 1900 09 00111  

 114  

 4 1/2  

 1900 09 00114  

 121  

 4 3/4  

 1900 09 00121  

 127  

 5  

 1900 09 00127  

 133  

 5 1/4  

 1900 09 00133  

 140  

 5 1/2  

 1900 09 00140  

 146*  

 5 3/4  

 1900 09 00146  

 152  

 6  

 1900 09 00152  

 168  

 6 5/8  

 1900 09 00168  

 177*  

 -

 1900 09 00177  

 210  

 8 9/32  

 1900 09 00210  
 
     

Nhà cung cấp

 • EKATO GROUP - ĐỨC
 • DIAMANT - ĐỨC
 • CTRL SYSTEMS INC, - MỸ
 • Metabo
 • Torqlite
 • Brucker
 • Eibenstock
 • Macroza Wall Chasers
 • Eisenblaetter
 • Fe Powertools
 • Máy hàn cắt ống Orbital
 • ItN Nanovation
 • Multiplaz
 • Spitznas
 • AUTOPULIT
 • AquaEnergy
 • VSM
 • KARL STORZ
 • Exact
 • RF
 • Yanase - Nhật
 • RAIMONDI
Facebook Chat