• Lựa chọn phụ kiện máy khoan từ
 • Sản phẩm
  Nhóm : Máy, thiết bị và dụng cụ cơ khí
  Loại : Mũi khoan từ và phụ kiện

  Phụ kiện máy khoan từ


  Tính đa năng của các loại máy khoan từ có thể được mở rộng khi kết hợp với các loại phụ kiện.

  Đầu cặp mũi khoan xoắn – cho phép khoan với các mũi khoan đặc (xoắn) đường kính đến 1/2"

  Bộ mũi khoét loe – Cho phép khoét loe ở các vị trí đầu vít, bu lông.