• nỉ/len đánh bóng tinh dạng trụ/đĩa/băng- Eibenstock
 • Sản phẩm
  Model của sản phẩm : Phụ kiện - nỉ/len đánh bóng tinh dạng trụ/đĩa/băng

  Thông tin chi tiết

  nỉ/len kết hợp lá ghép đánh bóng tinh dạng trụ -loại mịn
  nỉ/len kết hợp lá ghép đánh bóng tinh dạng trụ -loại trung bình
  nỉ/len kết hợp lá ghép đánh bóng tinh dạng trụ -loại thô
  nỉ/len đánh bóng tinh dạng đĩa 115
  nỉ/len đánh bóng tinh dạng đĩa 125
  nỉ/len đánh bóng tinh dạng đĩa 180
  nỉ/len đánh bóng tinh dạng trụ nylon
  nỉ/len đánh bóng tinh dạng trụ - loại tinh
  nỉ/len đánh bóng tinh dạng trụ - loại vừa
  nỉ/len đánh bóng tinh dạng trụ - loại thô
  Đĩa cao su xốp đánh bóng loại tinh
  Đĩa cao su xốp đánh bóng loại thô
  đánh bóng sợi tổng hợp dạng trụ/đĩa/băng
  Nắp nỉ/lenđánh bóng cho đĩa nhám 125 mm
  Nắp nỉ/lenđánh bóng cho đĩa nhám 178 mm

Nhà cung cấp

EKATO GROUP - ĐỨC
DIAMANT - ĐỨC
CTRL SYSTEMS INC, - MỸ
Metabo
Torqlite
Brucker
Eibenstock
Macroza Wall Chasers
Eisenblaetter
Fe Powertools
Máy hàn cắt ống Orbital
ItN Nanovation
Multiplaz
Spitznas
AUTOPULIT
AquaEnergy
VSM
KARL STORZ
Exact
RF
Yanase - Nhật
RAIMONDI
Facebook Chat