• nỉ/len đánh bóng tinh dạng trụ/đĩa/băng- Metabo
 • Sản phẩm
  Model của sản phẩm : Phụ kiện - nỉ/len đánh bóng tinh dạng trụ/đĩa/băng

  Thông tin chi tiết

  Vòng nỉ/vải đánh bóng tinh 
  vòng nỉ/len đánh bóng tinh loai cứng 100x10mm
  vòng nỉ/len đánh bóng tinh loai mềm 100x10mm
  Đế bám gắn phụ kiện nhám đĩa 123mm M14/ Piramid
  đĩa đệm gắn phụ kiện đánh bóng 122 mm M14
  đĩa đệm gắn phụ kiện đánh bóng (đế khoá dán)
  đĩa đệm đế khoá dán gắn phụ kiện đánh bóng 150 mm
  đĩa đệm đế khoá dán gắn phụ kiện đánh bóng 80 mm
  đĩa đệm đế khoá dán gắn phụ kiện đánh bóng 125 mm
  đĩa đệm gắn phụ kiện đánh bóng 123mm
  đĩa đệm gắn phụ kiện đánh bóng 147mm
  đĩa đệm gắn phụ kiện đánh bóng 173mm
  đĩa đệm gắn phụ kiện đánh bóng 73 mm
  nỉ/len đánh bóng tinh dạng băng 40x760 mm mềm
  đánh bóng sợi tổng hợp dạng băng 40x760 mm - loại Thô
  đánh bóng sợi tổng hợp dạng băng 40x760 mm - loại Trung bình
  đánh bóng sợi tổng hợp dạng băng 40x760 mm - loại tinh
  nỉ/len đánh bóng tinh dạng trụ/đĩa/băng
  nỉ/len đánh bóng tinh dạng trụ/đĩa/băng
  đánh bóng sợi tổng hợp dạng trụ/đĩa/băng
  đánh bóng sợi tổng hợp dạng trụ/đĩa/băng
  nỉ/len đánh bóng tinh dạng trụ/đĩa/băng
  đánh bóng sợi tổng hợp dạng trụ/đĩa/băng
  đánh bóng sợi tổng hợp dạng trụ/đĩa/băng
  đánh bóng sợi tổng hợp dạng trụ/đĩa/băng
  đánh bóng sợi tổng hợp dạng trụ/đĩa/băng
  nỉ/len đánh bóng tinh dạng trụ/đĩa/băng
  nỉ/len đánh bóng tinh dạng đĩa (đế dán) 130 mm
  nỉ/len đánh bóng tinh dạng đĩa (đế dán) 155 mm
  nỉ/len đánh bóng tinh dạng đĩa (đế dán) 180 mm
  nỉ/len đánh bóng tinh dạng đĩa (đế dán) 180 mm
  nỉ/len đánh bóng tinh dạng trụ/đĩa/băng
  nỉ/len đánh bóng tinh dạng trụ/đĩa/băng
  nỉ/len đánh bóng tinh dạng trụ/đĩa/băng
  nỉ/len đánh bóng tinh dạng trụ/đĩa/băng
  Nhám cao su xốp đánh bóng (đế dán) 130x25 mm  
  Nhám cao su xốp đánh bóng (đế dán) 130x25  mm
  Nhám cao su xốp đánh bóng (đế dán) 130x25  mm
  Nhám cao su xốp đánh bóng (đế dán) 130x50mm
  Nhám cao su xốp đánh bóng (đế dán) 130x50mm
  Nhám cao su xốp đánh bóng (đế dán) 160x25mm
  Nhám cao su xốp đánh bóng (đế dán) 160x25mm
  Nhám cao su xốp đánh bóng (đế dán) 160x25mm
  Nhám cao su xốp đánh bóng (đế dán) 160x50mm
  Nhám cao su xốp đánh bóng (đế dán) 160x50mm
  Nhám cao su xốp đánh bóng (đế dán) 200x25mm
  Nhám cao su xốp đánh bóng (đế dán) 200x25mm
  Nhám cao su xốp đánh bóng (đế dán) 200x25mm
  Nhám cao su xốp đánh bóng (đế dán) 200x50mm
  Nhám cao su xốp đánh bóng (đế dán) 200x50 mm
  Nhám cao su xốp đánh bóng (đế dán) 80 mm
  Nhám cao su xốp đánh bóng (đế dán) 80x25 mm
  Nhám cao su xốp đánh bóng (đế dán) 80x25 mm
  Đĩa nỉ mềm 150x5x25.4 mm
  đĩa nỉ đánh bóng 125 mm
  đĩa nỉ đánh bóng 175 mm
  bánh chà sợi cứng 100x100 mm
  nhám đĩa sợi cứng P16
  nhám đĩa sợi cứng P24
  nhám đĩa sợi cứng P40
  nhám đĩa sợi cứng P50
  nhám đĩa sợi cứng P60
  nhám đĩa sợi cứng P80
  nhám đĩa sợi cứng P100
  nhám đĩa sợi cứng P120
  nhám đĩa sợi cứng P150
  nhám đĩa sợi cứng P180
  đánh bóng highlight sợi tổng hợp dạng Băng 105x50 mm - loại thô
  đánh bóng highlight sợi tổng hợp dạng băng 105x50 mm - loại tinh
  đánh bóng highlight sợi tổng hợp dạng băng 105x50 mm - loại trung bình
  đánh bóng sợi tổng hợp dạng trụ 115x100 P400
  đánh bóng sợi tổng hợp dạng trụ 115x100 P600
  đánh bóng sợi tổng hợp dạng trụ 115x100 P900
  đánh bóng sợi tổng hợp dạng trụ 105x100 P180
  đánh bóng sợi tổng hợp dạng trụ 105x100 P280
  đánh bóng sợi tổng hợp dạng trụ 105x100 P60
  đánh bóng sợi tổng hợp dạng trụ 105x100 P80
  đánh bóng sợi tổng hợp dạng trụ 105x50 P280
  đánh bóng sợi tổng hợp dạng trụ/đĩa/băng
  nỉ/len đánh bóng tinh dạng trụ/đĩa/băng
  nỉ/len đánh bóng tinh dạng trụ/đĩa/băng
  nỉ/len đánh bóng tinh dạng trụ/đĩa/băng
  đánh bóng sợi tổng hợp dạng đĩa compact 125x22
  đánh bóng sợi tổng hợp dạng đĩa compact - loại thô
  đánh bóng sợi tổng hợp dạng đĩa compact - loại trung bình
  đánh bóng sợi tổng hợp dạng đĩa compact - loại tinh

Nhà cung cấp

EKATO GROUP - ĐỨC
DIAMANT - ĐỨC
CTRL SYSTEMS INC, - MỸ
Metabo
Torqlite
Brucker
Eibenstock
Macroza Wall Chasers
Eisenblaetter
Fe Powertools
Máy hàn cắt ống Orbital
ItN Nanovation
Multiplaz
Spitznas
AUTOPULIT
AquaEnergy
VSM
KARL STORZ
Exact
RF
Yanase - Nhật
RAIMONDI
Facebook Chat