• CTRL - Sự tích hợp công nghệ trọn gói
 • Sản phẩm
  Nhóm : Thiết bị đo, kiểm tra NDT
  Loại : Thiết bị đo siêu âm bảo trì ngăn ngừa

  Các sản phẩm và chương trình CTRL được tích hợp thông qua chương trình thực hiện trọn gói, tiếp cận hệ thống hướng tới công nghệ, huấn luyện và hỗ trợ kỹ thuật.

  Nhiều công ty hiện nay đang chuyển qua sử dụng công nghệ siêu âm để giám sát tình trạng họat động của thiết bị, kiểm sóat chất lượng, và bảo trì dự báo. Tuy nhiên hầu hết các công ty không có đủ thời gian hoặc công cụ để thực hiện công nghệ này và không đạt được hiệu quả hòan vốn cao.

  Chương trình quản lý tập trung sẽ trang bị cho khách hàng các nguồn lực thích hợp để sử dụng hiệu quà công nghệ siêu âm, đưa đến những lợi ích có thẩ cảm nhận hoặc đo lường được.
  Không tìm thấy tài liệu cho sản phẩm này.

Nhà cung cấp

EKATO GROUP - ĐỨC
DIAMANT - ĐỨC
CTRL SYSTEMS INC, - MỸ
Metabo
Torqlite
Brucker
Eibenstock
Macroza Wall Chasers
Eisenblaetter
Fe Powertools
Máy hàn cắt ống Orbital
ItN Nanovation
Multiplaz
Spitznas
AUTOPULIT
AquaEnergy
VSM
KARL STORZ
Exact
RF
Yanase - Nhật
RAIMONDI
Facebook Chat