• CTRL - Hệ thống báo cáo và phân tích InCTRL
 • Sản phẩm
  Nhóm : Thiết bị đo, kiểm tra NDT
  Loại : Thiết bị đo siêu âm bảo trì ngăn ngừa

  InCTRL là hệ thống báo cáo và phân tích được thiết kế để làm việc cùng với thiết bị UL101 và phần mềm SoundCTRL để giúp kiểm sóat dữ liệu đã thu thập được và lưu trữ. Tất cả các dữ liệu này được lưu giữ bảo mật qua hệ thống trình duyệt internet tiêu chuẩn ở dạng báo cáo, biểu đồ xu hướng biểu đồ sóng và cho phép tải âm thanh. More information

  InCTRL tích hợp công nghệ CTRL và sự cải tiến dành cho việc nâng cao chất lượng bảo trì, tiết kiệm chi phí và nâng cao độ tin cậy của thiết bị.

  Là giải pháp kết hợp với một hệ thông phân tích và quản lý cơ sở dữ liệu dạng web với phần mềm thu thập dữ liệu và thiết bị cảm biến siêu âm nhằm kiểm tra trạng thái hoạt động, phát hiện rò rỉ áp suất và chân không, cũng như phát hiện sự phát tia lửa điện của thiết bị máy móc.

  Các giải pháp CTRL được thiết kế duy nhất giúp cho các tổ chức tiên tiến kiểm soát một cách hòan hảo tình trạng thiết bị và hệ thống.

Nhà cung cấp

EKATO GROUP - ĐỨC
DIAMANT - ĐỨC
CTRL SYSTEMS INC, - MỸ
Metabo
Torqlite
Brucker
Eibenstock
Macroza Wall Chasers
Eisenblaetter
Fe Powertools
Máy hàn cắt ống Orbital
ItN Nanovation
Multiplaz
Spitznas
AUTOPULIT
AquaEnergy
VSM
KARL STORZ
Exact
RF
Yanase - Nhật
RAIMONDI
Facebook Chat