• Nhám hạt mài Compactgrains
 • Sản phẩm
  Model của sản phẩm : Phụ kiện - nhám băng/đĩa

  Thông tin chi tiết

  Nhám hạt mài Compactgrain là nhám đặc biệt chuyên dụng cho các ứng dụng mài liên tục. Do cấu trúc khối đồng nhất của hạt mài, bề mặt vật liệu được mài sẽ có cấu trúc thống nhất trong toán bộ thời gian sử dụng nhám. So với các loại vật liệu mài truyền thống, bề mặt xử lý có chất lượng đồng đều mà ít tốn thời gian set-up do thời gian sử dụng nhám kéo dài đáng kể.  VSM sieries Grain type Grit size
  SK789X COM-CER 60, 80, 120
  SK7866X COM-CER 60, 80, 120
  KK779X COM-AO 180, 240, 320, 400, 600
  KK834X COM-AO-TOP SIZE 80, 120, 180, 240
  LK719X COM-AO 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600
  KK718X COM-AO 60, 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600
  KK712X COM-AO 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600
  KK731X COM-AO 120, 180, 600
  KK772J COM-AO 80, 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800, 1200
  KK712J COM-AO 80, 120, 180, 240, 320, 400
  KK712F COM-AO 120, 180, 240, 320, 400, 600, 800
  MK748X COM-SIC 80, 120, 180, 240, 400
  CK918X COM-SIC 240, 320, 400, 600, 800, 1000, 1200
  CK748X COM-SIC 80, 120, 180, 240, 320, 400
  CK742J COM-SIC 80, 120, 180, 320

Nhà cung cấp

EKATO GROUP - ĐỨC
DIAMANT - ĐỨC
CTRL SYSTEMS INC, - MỸ
Metabo
Torqlite
Brucker
Eibenstock
Macroza Wall Chasers
Eisenblaetter
Fe Powertools
Máy hàn cắt ống Orbital
ItN Nanovation
Multiplaz
Spitznas
AUTOPULIT
AquaEnergy
VSM
KARL STORZ
Exact
RF
Yanase - Nhật
RAIMONDI
Facebook Chat