• Nhám hạt mài Alumina oxide
 • Sản phẩm
  Model của sản phẩm : Phụ kiện - nhám băng/đĩa

  Thông tin chi tiết

  Nhám hạt mài aluminium oxide rất bền chắc, phù hợp cho các ứng dụng thông thường trên vật liệu thép và gỗ.

  VSM sieries Grain type Grit size
  KK711Y AO 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500
  KK812X AO 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180
  KK711X AO 20, 24, 30, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400
  KK711T AO 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 400, 500
  KK511J AO 60, 80, 100, 120,150, 180, 220, 240, 280320, 360, 400, 500
  KK841F AO-TOP SIZE 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400
  KK532F AO-STEARATE 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 400, 600
  KK511F AO 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800
  KK711E AO 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500
  KK114F AO 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400
  KP709 AO 36, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 320
  KF808 AO-TOP SIZE 36, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220
  KF708 AO 16, 24, 30, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150

Nhà cung cấp

EKATO GROUP - ĐỨC
DIAMANT - ĐỨC
CTRL SYSTEMS INC, - MỸ
Metabo
Torqlite
Brucker
Eibenstock
Macroza Wall Chasers
Eisenblaetter
Fe Powertools
Máy hàn cắt ống Orbital
ItN Nanovation
Multiplaz
Spitznas
AUTOPULIT
AquaEnergy
VSM
KARL STORZ
Exact
RF
Yanase - Nhật
RAIMONDI
Facebook Chat