• Mũi taro ren trong HSS ren M DIN 352
 • Sản phẩm
  Model của sản phẩm : Mũi taro

  Thông tin chi tiết

   

  Mũi taro ren trong HSS ren M DIN 352 - Code 4100 3- 3-pcs. set


  Mũi taro ren trong HSS ren M DIN 352


  Đơn vị đóng gói

  bis / up to M 24 = 1 Satz


  Mũi taro ren trong HSS ren M DIN 352   M  

   mm  

   Ø mm  


   Thread  

   Pitch  

   Core Hole  

   Part-No.  

   M 3  

   0,50  

   2,50  

   4100 11 00300  

   M 4  

   0,70  

   3,30  

   4100 11 00400  

   M 5  

   0,80  

   4,20  

   4100 11 00500  

   M 6  

   1,00  

   5,00  

   4100 11 00600  

   M 8  

   1,25  

   6,80  

   4100 11 00800  

   M 10  

   1,50  

   8,50  

   4100 11 01000  

   M 12  

   1,75  

   10,20  

   4100 11 01200  

   M 14  

   2,00  

   12,00  

   4100 11 01400  

   M 16  

   2,00  

   14,00  

   4100 11 01600  

   M 18  

   2,50  

   15,50  

   4100 11 01800  

   M 20  

   2,50  

   17,50  

   4100 11 02000  

   M 22  

   2,50  

   19,50  

   4100 11 02200  

   M 24  

   3,00  

   21,00  

   4100 11 02400  


  Code 4100 3- 3-pcs. set


  Mũi taro ren trong HSS ren M DIN 352

  Đơn vị đóng gói

  with 1 set in Display-Wallet


   M  

   mm  

   Ø mm  


   Thread  

   Pitch  

   Core Hole  

   Part-No.  

   M 3  

   0,50  

   2,50  

   4100 07 00300  

   M 4  

   0,70  

   3,30  

   4100 07 00400  

   M 5  

   0,80  

   4,20  

   4100 07 00500  

   M 6  

   1,00  

   5,00  

   4100 07 00600  

   M 8  

   1,25  

   6,80  

   4100 07 00800  

   M 10  

   1,50  

   8,50  

   4100 07 01000  

   M 12  

   1,75  

   10,20  

   4100 07 01200  


   
       

Nhà cung cấp

EKATO GROUP - ĐỨC
DIAMANT - ĐỨC
CTRL SYSTEMS INC, - MỸ
Metabo
Torqlite
Brucker
Eibenstock
Macroza Wall Chasers
Eisenblaetter
Fe Powertools
Máy hàn cắt ống Orbital
ItN Nanovation
Multiplaz
Spitznas
AUTOPULIT
AquaEnergy
VSM
KARL STORZ
Exact
RF
Yanase - Nhật
RAIMONDI
Facebook Chat