• Dụng cụ lắp mũi taro trong DIN 1814
 • Sản phẩm
  Model của sản phẩm : Mũi taro

  Thông tin chi tiết

   

  Dụng cụ lắp mũi taro trong DIN 1814 - Code 4300


  Dụng cụ lắp mũi taro trong DIN 1814 là chìa taro điều chỉnh được, làm từ kẽm đúc áp lực, đầu cặp được tôi cứng

  Ứng dụng của dụng cụ lắp mũi taro trong DIN 1814 : Dùng cho các dụng cụ chuôi vuông


  Đơn vị đóng gói: đóng gói rời   mm  

   M - MF  

   G  

   lose / bulk  

   Size  

   Length  

   For Tap Size  

   For Tap Size  

   Part-No.  

   0  

   130  

   M 1 -8  

   - 

   4300 15 00000  

   1  

   180  

   M 1 - 10  

   - 

   4300 15 00010  

   1 ½  

   180  

   M 1 - 12  

   1/8  

   4300 15 00015  

   2  

   280  

   M 4 - 12  

   1/8 - 3/8  

   4300 15 00020  

   3  

   380  

   M 5 - 20  

   1/8 - 1/2  

   4300 15 00030  

   4  

   500  

   M 11 - 27  

   1/8 - 3/4  

   4300 15 00040  

   5  

   700  

   M 13 - 32  

   1/4 - 1  

   4300 15 00050  


  Code 4300 SB / bao gói riêng

  Dụng cụ lắp mũi taro trong DIN 1814


  Đơn vị đóng gói

  với 1 cái trong bao gói riêng   mm  

   M - MF  

   G  


   Size  

   Length  

   For Tap Size  

    For Tap Size  

  Part-No.  

   0  

   130  

   M  1 -8  

   - 

   4300 07 00000  

   1  

   180  

   M  1 - 10  

   - 

   4300 07 00010  

   1 ½  

   180  

   M  1 - 12  

    1/8

   4300 07 00015     
       

Nhà cung cấp

EKATO GROUP - ĐỨC
DIAMANT - ĐỨC
CTRL SYSTEMS INC, - MỸ
Metabo
Torqlite
Brucker
Eibenstock
Macroza Wall Chasers
Eisenblaetter
Fe Powertools
Máy hàn cắt ống Orbital
ItN Nanovation
Multiplaz
Spitznas
AUTOPULIT
AquaEnergy
VSM
KARL STORZ
Exact
RF
Yanase - Nhật
RAIMONDI
Facebook Chat