• Dụng cụ lắp khuôn taro ren ngoài DIN 225
 • Sản phẩm
  Model của sản phẩm : Mũi taro

  Thông tin chi tiết

   

  Dụng cụ lắp khuôn taro ren ngoài DIN 225 - Code 4400  Dụng cụ lắp khuôn taro ren ngoài DIN 225 làm từ kẽm đúc áp lực.

  Ứng dụng của dụng cụ lắp khuôn taro ren ngoài DIN 225 : dùng cho các dụng cụ khuôn tròn

  Đơn vị đóng gói: đóng gói rời   mm  

   M - MF  

   G  

   lose / bulk  

   Size  

   Measure  

   For Die Size  

   For Die Size  

   Part-No.  

   0  

   16 x 5  

   M 1 - M 2,6  

   - 

   4400 15 01605  

   1  

   20 x 5  

   M 3 - M 4  

   - 

   4400 15 02005  

   2  

   20 x 7  

   M 4,5 - M 6  

   - 

   4400 15 02007  

   3  

   25 x 9  

   M 7 - M 9  

   1/16  

   4400 15 02509  

   4  

   30 x 11  

   M 10 - M 11  

   1/8  

   4400 15 03011  

   5  

   38 x 10  

   MF 12 - MF 14  

   1/4  

   4400 15 03810  

   5b  

   38 x 14  

   M 12 - M 14  

   - 

   4400 15 03814  

   6  

   45 x 14  

   MF 16 - M 20  

   3/8 - 1/2  

   4400 15 04514  

   6b  

   45 x 18  

   M 16 - M 20  

   - 

   4400 15 04518  

   7  

   55 x 16  

   MF 22 - M 24  

   5/8 - 3/4  

   4400 15 05516  

   7b  

   55 x 22  

   M 22 - M 24  

   - 

   4400 15 05522  

   8  

   65 x 18  

   MF 27 - M 36  

   7/8 - 1  

   4400 15 06518  

   8b  

   65 x 25  

   M 27 - M 36  

   - 

   4400 15 06525  


  Code 4400 SB / bao gói riêng


  Dụng cụ lắp khuôn taro ren ngoài DIN 225

  Đơn vị đóng gói

  với 1 cái trong 1 bao riêng   mm  

   M - MF  

   G  


   Size  

   Measure  

   For Die Size  

   For Die Size  

   Part-No.  

   1  

   20 x 5  

   M 3 - M 4  

   - 

   4400 07 02005  

   2  

   20 x 7  

   M 4,5 - M 6  

   - 

   4400 07 02007  

   3  

   25 x 9  

   M 7 - M 9  

   1/16  

   4400 07 02509  

   4  

   30 x 11  

   M 10 - M 11  

   1/8  

   4400 07 03011  

   5b  

   38 x 14  

   M 12 - M 14  

   - 

   4400 07 03814  
   
       

Nhà cung cấp

EKATO GROUP - ĐỨC
DIAMANT - ĐỨC
CTRL SYSTEMS INC, - MỸ
Metabo
Torqlite
Brucker
Eibenstock
Macroza Wall Chasers
Eisenblaetter
Fe Powertools
Máy hàn cắt ống Orbital
ItN Nanovation
Multiplaz
Spitznas
AUTOPULIT
AquaEnergy
VSM
KARL STORZ
Exact
RF
Yanase - Nhật
RAIMONDI
Facebook Chat