Loại sản phẩm
Liên hệ
(08) 38 730 373
(08) 37 733 705

Mũi khoét loe TiN-coated HSS DIN 373

Sản phẩm
Model của sản phẩm : Mũi khoét loe - khoan bước
Giá : Bạn phải đăng nhập để xem.
Hỏi giá
 

Mũi khoét loe TiN-coated HSS DIN 373

Code 1706 • 1707 • 1708/ màu sáng

Code 1716 • 1717 • 1718 / TiN-coated

Mũi khoét loe TiN-coated HSS DIN 373  thép gió, 3 răng cắt, góc đối diện 180°

Mũi khoét loe TiN-coated HSS DIN 373

Đơn vị đóng gói

bis / up to M 12 = 1 St.

Code 1706 / Code 1716


For thread

 Countersink-Ø  

 Pilot-Ø  

 Shank-Ø  

 Total length  

 Part-No.  

 Part-No.  

 M3 

 6,0 

 3,2 

 5,0 

 71,0 

 17060300300 

 17160300300 

 M4 

 8,0 

 4,3 

 5,0 

 71,0 

 17060300400 

 17160300400 

 M5 

 10,0 

 5,3 

 8,0 

 80,0 

 17060300500 

 17160300500 

 M6 

 11,0 

 6,4 

 8,0 

 80,0 

 17060300600 

 17160300600 

 M8 

 15,0 

 8,4 

 12,5 

 100,0 

 17060300800 

 17160300800 

 M10 

 18,0 

 10,5 

 12,5 

 100,0 

 17060301000 

 17160301000 

 M12 

 20,0 

 13,0 

 12,5 

 100,0 

 17060301200 

 17160301200 


Code 1707 / Code 1717: Loại trung bình cho lỗ khoan xuyên mm  

 mm  

 mm  

 mm   For thread  

 Countersink-Ø  

 Pilot-Ø  

 Shank-Ø  

 Total length  

 Part-No.  

 Part-No.  

 M3 

 6,0 

 3,4 

 5,0 

 71,0 

 17070300300 

 17170300300 

 M4 

 8,0 

 4,5 

 5,0 

 71,0 

 17070300400 

 17170300400 

 M5 

 10,0 

 5,5 

 8,0 

 80,0 

 17070300500 

 17170300500 

 M6 

 11,0 

 6,6 

 8,0 

 80,0 

 17070300600 

 17170300600 

 M8 

 15,0 

 9,0 

 12,5 

 100,0 

 17070300800 

 17170300800 

 M10 

 18,0 

 11,0 

 12,5 

 100,0 

 17070301000 

 17170301000 

 M12 

 20,0 

 13,5 

 12,5 

 100,0 

 17070301200 

 17170301200 

 

Code 1708 / Code 1718  


 mm  

 mm  

 mm  

 mm   For thread  

 Countersink-Ø  

 Pilot-Ø  

 Shank-Ø  

 Total length  

 Part-No.  

 Part-No.  

 M3 

 6,0 

 2,5 

 5,0 

 71,0 

 17080300300 

 17180300300 

 M4 

 8,0 

 3,3 

 5,0 

 71,0 

 17080300400 

 17180300400 

 M5 

 10,0 

 4,2 

 8,0 

 80,0 

 17080300500 

 17180300500 

 M6 

 11,0 

 5,0 

 8,0 

 80,0 

 17080300600 

 17180300600 

 M8 

 15,0 

 6,8 

 12,5 

 100,0 

 17080300800 

 17180300800 

 M10 

 18,0 

 8,5 

 12,5 

 100,0 

 17080301000 

 17180301000 

 M12 

 20,0 

 10,2 

 12,5 

 100,0 

 17080301200 

 17180301200 

 
     

Nhà cung cấp

 • EKATO GROUP - ĐỨC
 • DIAMANT - ĐỨC
 • CTRL SYSTEMS INC, - MỸ
 • Metabo
 • Torqlite
 • Brucker
 • Eibenstock
 • Macroza Wall Chasers
 • Eisenblaetter
 • Fe Powertools
 • Máy hàn cắt ống Orbital
 • ItN Nanovation
 • Multiplaz
 • Spitznas
 • AUTOPULIT
 • AquaEnergy
 • VSM
 • KARL STORZ
 • Exact
 • RF
 • Yanase - Nhật
 • RAIMONDI
Facebook Chat