Loại sản phẩm
Liên hệ
(08) 38 730 373
(08) 37 733 705

Hoá chất và giải pháp bảo vệ, phục hồi kim loại

Thẩm thấu làm kín - DICHTOL
(Công nghệ bảo vệ & phục hồi kim loại không dùng nhiệt)
Phục hồi kim loại - PLASTICMETAL
(Công nghệ bảo vệ & phục hồi kim loại không dùng nhiệt)
Phục hồi kim loại - ULTRAMETAL
(Công nghệ bảo vệ & phục hồi kim loại không dùng nhiệt)
Canh chỉnh - Điền khe hở cấu kiện MM1018
(Công nghệ bảo vệ & phục hồi kim loại không dùng nhiệt)
Phục hồi đường trượt máy - MOGLICE
(Công nghệ bảo vệ & phục hồi kim loại không dùng nhiệt)
Canh chỉnh - điền khe hở - DWH
(Công nghệ bảo vệ & phục hồi kim loại không dùng nhiệt)
Bảo vệ chống ăn mòn và mài mòn- COATINGS
(Công nghệ bảo vệ & phục hồi kim loại không dùng nhiệt)
Sửa chữa khẩn cấp - 1 Step metal
(Công nghệ bảo vệ & phục hồi kim loại không dùng nhiệt)
Sửa chữa khẩn cấp - Quick repair
(Công nghệ bảo vệ & phục hồi kim loại không dùng nhiệt)
Ứng dụng phương pháp Diamant
(Công nghệ bảo vệ & phục hồi kim loại không dùng nhiệt)
Tóm tắt ứng dụng các sản phẩm Diamant
(Công nghệ bảo vệ & phục hồi kim loại không dùng nhiệt)
Vật liệu nano cho công nghiệp đúc và nhà máy điện
(Công nghệ Nano - Lớp phủ bảo vệ và xúc tác)
Các quá trình phun phủ nhiệt
(Công nghệ phun phủ nhiệt)
Thiết bị phun phủ nhiệt
(Công nghệ phun phủ nhiệt)
Vật liệu phun phủ nhiệt
(Công nghệ phun phủ nhiệt)
Các vấn đề và giải pháp phun phủ nhiệt
(Công nghệ phun phủ nhiệt)
Các loại lớp phủ
(Công nghệ phun phủ nhiệt)
Dịch vụ phun phủ nhiệt
(Công nghệ phun phủ nhiệt)

Nhà cung cấp

 • EKATO GROUP - ĐỨC
 • DIAMANT - ĐỨC
 • CTRL SYSTEMS INC, - MỸ
 • Metabo
 • Torqlite
 • Brucker
 • Eibenstock
 • Macroza Wall Chasers
 • Eisenblaetter
 • Fe Powertools
 • Máy hàn cắt ống Orbital
 • ItN Nanovation
 • Multiplaz
 • Spitznas
 • AUTOPULIT
 • AquaEnergy
 • VSM
 • KARL STORZ
 • Exact
 • RF
 • Yanase - Nhật
 • RAIMONDI
Facebook Chat